06/06/2012 14:19 (GMT+7)
Số lượt xem: 55646
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2012, được sự cho phép của Thường trực Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ban hoằng pháp Thành hội đã tổ chức lớp bồi dưỡng kinh nghiệm sinh hoạt đạo tràng Phật tử cho các chúng trưởng, chúng phó và ban lãnh chúng đạo tràng Phật tử tu học tại Thành phố Hà Nội từ ngày 30/5 đến ngày 2/6/2012 tại Trung tâm Hoằng pháp phía Bắc chùa Bằng – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – HN.Nhằm nâng cao năng lực điều hành, hướng dẫn Phật tử phát triển hội viên, củng cố kiến thức Phật học cũng như thống nhất nghi lễ tụng niệm… Trong 3 ngày hơn 500 Phật tử tham gia lớp học đã được chư tôn đức trong Ban giảng sư chia sẻ những kinh nghiệm theo các chủ đề của lớp học.

Ngày đầu tiên, buổi sáng các Phật tử đã được lắng nghe thời pháp của Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN – Phó ban kiêm chánh thư ký BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội giới thiệu về hệ thống tổ chức hành chính và Hiến chương GHPGVN. Buổi chiều là thời pháp của Đại đức Thích Minh Đăng - Ủy viên Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội hướng dẫn đại chúng phương pháp điều hành chương trình các lễ hội Phật giáo thông thường.

Ngày thứ hai, đại chúng đã được nghe thời pháp ý nghĩa của Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội giới thiệu về ý nghĩa các pháp khí trong Phật giáo và cách sử dụng. Buổi chiều, Đại đức Thích Trí Như – Ủy viên BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, Chánh ban đại diện Phật giáo huyện Thanh Trì hướng dẫn đại chúng oai nghi người Phật tử tại gia. Sau đó, Đại đức Thích Tâm Thuần chia sẻ những kinh nghiệm Hoằng pháp đối với Phật tử.

Ngày cuối cùng, buổi sáng là thời tụng kinh và bài thuyết giảng của Đại đức Thích Chiếu Tuệ. Buổi chiều, đại chúng được lắng nghe thời pháp của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội về kinh nghiệm Hoằng pháp viên đối với Phật tử.

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2012, được sự cho phép của Thường trực Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ban hoằng pháp Thành hội đã tổ chức lớp bồi dưỡng kinh nghiệm sinh hoạt đạo tràng Phật tử cho các chúng trưởng, chúng phó và ban lãnh chúng đạo tràng Phật tử tu học tại Thành phố Hà Nội từ ngày 30/5 đến ngày 2/6/2012 tại Trung tâm Hoằng pháp phía Bắc chùa Bằng – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – HN.


Nhằm nâng cao năng lực điều hành, hướng dẫn Phật tử phát triển hội viên, củng cố kiến thức Phật học cũng như thống nhất nghi lễ tụng niệm… Trong 3 ngày hơn 500 Phật tử tham gia lớp học đã được chư tôn đức trong Ban giảng sư chia sẻ những kinh nghiệm theo các chủ đề của lớp học.

Ngày đầu tiên, buổi sáng các Phật tử đã được lắng nghe thời pháp của Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN – Phó ban kiêm chánh thư ký BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội giới thiệu về hệ thống tổ chức hành chính và Hiến chương GHPGVN. Buổi chiều là thời pháp của Đại đức Thích Minh Đăng - Ủy viên Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội hướng dẫn đại chúng phương pháp điều hành chương trình các lễ hội Phật giáo thông thường.

Ngày thứ hai, đại chúng đã được nghe thời pháp ý nghĩa của Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội giới thiệu về ý nghĩa các pháp khí trong Phật giáo và cách sử dụng. Buổi chiều, Đại đức Thích Trí Như – Ủy viên BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, Chánh ban đại diện Phật giáo huyện Thanh Trì hướng dẫn đại chúng oai nghi người Phật tử tại gia. Sau đó, Đại đức Thích Tâm Thuần chia sẻ những kinh nghiệm Hoằng pháp đối với Phật tử.

Ngày cuối cùng, buổi sáng là thời tụng kinh và bài thuyết giảng của Đại đức Thích Chiếu Tuệ. Buổi chiều, đại chúng được lắng nghe thời pháp của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội về kinh nghiệm Hoằng pháp viên đối với Phật tử.

Chùa Bằng

 

Nguon: http://www.hoangphaphanoi.com/tin-tuc/tin-pg-trong-nuoc/5F5448_ha_noi_to_chuc_lop_boi_duong_kinh_nghiem_sinh_hoat_dao_trang_phat_tu.aspx


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: