10/08/2012 12:14 (GMT+7)
Số lượt xem: 25948
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hôm nay, công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc vẫn đang tiến hành. Mặc dù buổi chiều trời mưa nhưng mọi người đều nhiệt tình và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Cùng ngày, HT Thích Thanh Nhiễu, HT Thích Hải Ấn, HT Thích Trung Hậu và Thượng Tọa Thích Phước Đạt đã về Vinh để chỉ đạo công việc. Xin giới thiệu chùm ảnh không khí chuẩn bị cho ngày khai mạc.Chùm ảnh: Tuần lễ VHPG tỉnh Nghệ An trước 3 ngày khai mạc

Nguon:  http://www.phattuvietnam.net/tintuc/20046-ch%C3%B9m-%E1%BA%A3nh-tu%E1%BA%A7n-l%E1%BB%85-vhpg-t%E1%BB%89nh-ngh%E1%BB%87-an-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-3-ng%C3%A0y-khai-m%E1%BA%A1c.html


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: