13/03/2012 13:33 (GMT+7)
Số lượt xem: 59822
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

GNO - Ngày 8-3, BTS THPG Gia Lai đã họp để triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2556Năm nay, Phật giáo toàn tỉnh sẽ tổ chức Đại lễ Phật Đản tại lễ đài tập trung chùa Bửu Nghiêm, TP.Pleiku. Phật giáo các huyện sẽ tổ chức lễ đài tập trung tại Văn phòng Ban Đại diện Phật giáo huyện. Trong 2 đêm 14, 15 sẽ có 14 chiếc xe hoa diễu hành tại TP.Pleiku.

wwwT72.JPG

Về an cư kiết hạ, Phật giáo tỉnh chia làm các khu vực. Tại TP.Pleiku, chư Tăng Bắc tông an cư tại chùa Bửu Nghiêm, chùa Bửu Thắng; chư Tăng Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Phúc; chư Ni Bắc tông tại chùa Bửu Sơn. Tại thị xã Ayunpa, chư Tăng Bắc tông an cư tại chùa Bửu Tịnh. Tại khu vực thị xã An Khê, chư Ni Khất sĩ an cư tại tịnh xá Ngọc Trung.

Cũng trong cuộc họp này, toàn thể đại biểu đã thống nhất dự kiến tổ chức Đại hội PG tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017 vào 2 ngày 29, 30-5.

Giác Hiền


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: