14/11/2011 17:54 (GMT+7)
Số lượt xem: 32167
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Sáng nay ngày 18 tháng 10 năm Tân Mão (13/11/2011) trung nhựt chánh ngọ. Sau một tuần Đại Giới Đàn Hành Trụ Giới Kỳ Viên Mãn, Hòa Thượng Chánh Chủ Đàn thượng Trí hạ Quảng cùng Thập Sư Tăng dẫn giới tử Tăng Ni xuất đường, hành nghi Cổ Phật Khất Thực, tái hiện nghi thức trì bát nhập thành khất thực thời Phật còn tại thế.


Hơn 1000 Tăng Ni đầu trần chân đất từng bước từng bước an lạc nhẹ nhàng, đi vào nhân gian thọ nhận sự cúng dường của tín thí. Hình ảnh của Đức Phật và Tăng đoàn ngày trước như hiển hiện tại Giới Đàn hôm nay, thật là: "Thiên Thai sơn La Hán, lai thọ nhơn gian cúng".

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Hành Nghi Thiên Tăng Cổ Phật Khất Thực:

 

http://chuaminhthanh.com/web/phatsu/p2_articleid/698


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: