21/04/2013 10:44 (GMT+7)
Số lượt xem: 33850
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG


BAN CHỨNG MINH:
Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Hòa thượng Thích Thiện Bình
Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
Hòa thượng Thích Đức Phương
Hòa thượng Thích Phước Thành
Hòa thượng Thích Mật Hạnh
Hòa thượng Thích Trí Tâm.

BAN TỔ CHỨC:
Trưởng ban: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn  (Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN)
Phó Trưởng ban Thường trực: Hòa thượng Thích Nguyên Phước
Phó ban:  Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Hòa thượng Thích Thiện Duyên
Hòa thượng Thích Quảng Xả
Hòa thượng Thích Nguyên Chơn
Hòa thượng Thích Viên Đạt
Hòa thượng Thích Như Quang
Đại đức Thích Nhuận Trí
Ông Dương Thanh Bình - Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Định

Ủy viên:
HT. Thích Huệ Minh
HT. Thích Huệ Trí (Vp2)    
HT. Thích Quảng Bửu
HT. Thích Trí Giác
HT. Thích Nguyên Huệ
HT. Thích Nguyên Khiết
 HT. Thích Giác Tần
HT. Thích Hạnh Bảo
HT. Thích Trí Hải
TT. Thích Chúc Thọ
TT. Thích Quảng Độ
 NT. TN Hạnh Nghiêm 
       
Thư ký:
ĐĐ. Thích Quảng Duy
ĐĐ. Thích Viên Chơn        
ĐĐ. Thích Quảng Dũng
ĐĐ. Thích Quảng Thái
Sư cô Thích Nữ Minh Tấn
Sư cô Thích Nữ Minh Thành
Cư sĩ Nguyên Hiệp
Cư sĩ Thiện Hải        

Tài chánh: Ni Sư: Thích Nữ Hạnh Giáo           
Thủ Quỹ : Ni Sư: Thích Nữ Hạnh Giải

 

 BAN TỔ CHỨC LỄ TANG


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: