13/07/2012 22:01 (GMT+7)
Số lượt xem: 64682
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Là pháp hội đọc tụng Kinh điển của chư Phật, kết hợp với sám hối, chẩn tế cô hồn, trai thiên, thuyết pháp cho cõi u minh, do Hòa thượng Chí Công và các vị Cao Tăng biên soạn nghi quỹ, theo sự cung thỉnh hộ trì của vua Lương Võ Đế. 

Thủy Lục Pháp Hội còn gọi là Thủy Lục Hội, Thủy Lục Đạo Tràng, Thủy Lục Trai, Thủy Lục Đại Trai Hội, Bi Tế Hội và gọi đủ là “Pháp Giới Thánh Phàm Thủy Lục Phổ Độ Đại Trai Thắng Hội”. Đây là nghi thức Pháp hội long trọng và lớn nhất trong nghi lễ đàn tràng Phật Giáo Bắc Truyền. Các quốc gia Phật giáo Nam tông có các ngày cùng đọc tụng Thánh điển Pali của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì các quốc gia Phật giáo Bắc tông thường tổ chức “Pháp Hội Thủy Lục” để cùng nhau tu tập và đọc tụng Kinh điển Đại thừa.

“Ban tổ chức sẽ chia thành các đàn tràng: đàn nội, đàn ngoại, đàn Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Liên Trì, Dược Sư, Chư Kinh, Pháp Hoa, Địa Tạng, Tịnh Độ, Đại Bi” – Sư Thầy Quán Như (Học viện Phật giáo Viên Quang – Đài Loan) cho hay.

 

Cũng theo Thầy Quán Như thì các đàn này chúng xuất hay tại gia chia nhau đọc, tụng kinh: Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Diệu Pháp Liên Hoa, Kim Quang Minh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Đại Phương Viên Giác, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, A Di Đà, Lương Hoàng Bảo Sám, Từ Bi Thủy Sám, Địa Tạng, Dược Sư Lưu Ly…Xin giới thiệu chùm ảnh Thủy Lục Pháp Hội tại học viện Viên Quang (Đài Loan)

 

 

 

Đèn Quang Minh dùng để trang trí nơi tổ chức Pháp Hội. Trên đèn có ghi chữ Cầu An và Trí Tuệ

 

 

Pháp Sư cùng đọc, tụng kinh với Tứ chúng

 

 

Đại chúng đọc tụng Lương Hoàng Bảo Sám

 

 

Đại chúng cùng nhau Lễ Phật

 

 

Hòa thượng Bạch Phật đăng đàn chuẩn tế cô hồn

 

 

Thực phẩm chẩn tế cô hồn

Quán Như – Bùi Hiền

Nguon: http://phapbao.org/phap-hoi-thuy-luc-phap-hoi-doc-tung-kinh-dien-cua-chu-phat/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: