29/07/2013 20:41 (GMT+7)
Số lượt xem: 11627
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Tập hợp những bài viết. 

  Gồm những bài viết với nhiều thể loại khác nhau, tập hợp lại để lưu giữ kỷ niệm trong thời kỳ học đạo và hành đạo. 

Tác giả: Thích Giác TâmXA LOI PHAT.jpg


Chùa Bửu Minh                         Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Xã Nghĩa Hưng,

Huyện Chưpăh                                                 

Tỉnh Gia Lai                                                                                                            

                                                   Phật Lịch 2550.

                                   Nghĩa Hưng  Ngày 03 tháng 05 năm 2006

                                                    

                                                   Thư Mời

                      NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Thưa Quý Thiện Nam, Tín Nữ !Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã Nhập Niết Bàn cách đây 2550 năm tại nước An Độ, do công đức tu hành trong vô lượng kiếp, nên khi được 80 tuổi Ngài xả bỏ báo thân, nhập Niết Bàn, hàng đệ tử hoả táng nhục thân của Đức Phật, sau khi hoả táng  xương của Đức Phật đã kết tụ thành những mảnh nhỏ với nhiều màu sắc, hàng đệ tử gọi đó là Ngọc Xá Lợi . Vua A  Dục đã phân chia cho nhiều nước trên thế giới xây Tháp phụng thờ .


Chư Tổ có dạy : Nhân duyên phước đức thù thắng lắm mới được phụng thờ Xá Lợi của Đức Phật. Nếu người Thiện Nam kẻ Tín Nữ nào trong đời này được một lần  chiêm bái đảnh lễ Xá Lợi Phật thì  cũng như được gặp Phật khi còn tại thế .Sẽ được tiêu diệt nhiều tội lỗi, tăng trưởng tâm hiểu biết thương yêu, thảnh thơi an lạc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống .


Hội đủ duyên lành, chùa Bửu Minh, thôn 01 Xã Nghĩa Hưng Huyện Chưpăh, Tỉnh Gia Lai, nhân ngày Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2550, đã cung thỉnh được Xá Lợi của đức Phật từ  nước Tích Lan ( Srilanka ) về phụng thờ trên tầng tháp cao nhất của chùa . Đây là một nhân duyên phước đức lớn cho thập phương Phật tử xa gần, được có cơ duyên đảnh lễ chiêm bái Xá Lợi của Đức Phật .


08 giờ sáng ngày 15 tháng tư Âm Lịch ( nhằm ngày 12-05-2006 ) Chùa sẽ trưng bày Ngọc Xá Lợi tại chánh điện cho thập phương thiện tín xa gần chiêm bái đảnh lễ . Sau đó sẽ An Vị thờ trên Tháp Chùa.

Hạnh phúc thay, hy hữu thay ! Được đảnh lễ chiêm bái Xá Lợi của Đức Phật một lần trong kiếp người đầy khổ đau này .


NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT .

                                                                                   Trụ Trì Chùa Bửu Minh

                                                                                           Thích Giác Tâm


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: