29/07/2013 20:41 (GMT+7)
Số lượt xem: 11548
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Tập hợp những bài viết. 

  Gồm những bài viết với nhiều thể loại khác nhau, tập hợp lại để lưu giữ kỷ niệm trong thời kỳ học đạo và hành đạo. 

Tác giả: Thích Giác Tâmcung-dong-tho.jpgVĂN KHẤN: ĐỘNG THỔ - MỞ MÓNG NHÀ


 

   (Thiết đặt một bàn nhỏ, trước nơi mở móng nhà, bày biện

  hai cây đèn cầy, lư hương cắm nhang, hai chén nước trong,

 bình hoa, đĩa trái cây, thêm chè xôi càng tốt. Xong rồi tới giờ

 tốt thắp hương quỳ xuống đọc văn khấn ) .

 

 

                   - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật.

                   - Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

                   - Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

                   - Nam Mô Thành Hoàng Bổn Xứ, Chư Vị Thiện Thần.

                   - Nam Mô Thổ Công Bổn Xứ ,Chư Vị Thiện Thần.

         

Chúng con trộm nghe rằng:

 

Sống ở cõi Ta Bà này. Mơ ước khát khao nhất, là có một ngôi nhà để phụng thờ Chư Phật Hiền Thánh, Tổ tiên, cha mẹ đã từ trần, trú ẩn nắng mưa, sinh hoạt.....

         

Hôm nay hội đủ duyên lành, ngày...... tháng......năm........tốt.

Chúng con tên ..................................Pháp danh.......................Tuổi.............

Ở tại Thôn (Tổ) ........Xã (Phường).................Huyện (Quận) .......................

Tỉnh (Thành  phố).............................

Cung kính dâng lên Chư Phật, Bồ Tát, Chư  Thần Thành Hoàng, Thổ  Công Bổn Xứ, chút hương hoa phẩm vật với tất cả tấm lòng thành kính, Ngưỡng mong Chư Phật, Bồ Tát, Chư Vị Thiện Thần xót thương gia hộ cho chúng con, xây dựng ngôi nhà mới, được hoàn thành viên mãn như ý nguyện. Gia đạo Hưng Long, Vạn Sự Hanh Thông, tuỳ tâm mãn nguyện.

Ngưỡng nguyện, Chư Phật, Bồ Tát, Chư Vị Thiện Thần, chúng minh gia hộ.

         

  

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần).

 

 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: