Để nhìn đời và để nhìn mây


Tác giả: Thích Giác Tâm
06/08/2013 20:55 (GMT+7)
Số lượt xem: 18152
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: