Viên mãn chuyến Hành hương '' Theo Dấu Như Lai '' INDIA kỳ 6 


  

                            Namo Sakya Muni Buddha 
  
   Xin chia sẻ cùng chư Tôn đức, chư Pháp hữu, quí bà con Phật tử và toàn thể quí thành viên của chuyến Hành hương '' Theo Dấu Như Lai '' INDIA kỳ 6 một số hình ảnh của cuộc hành trình Tâm linh trong tháng 10 -2013 vừa qua. 
   Nguyện cầu tất cả đều được vô lượng an lành trong hồng ân Tam Bảo. Kính chúc cả nhà luôn tinh tấn trên lộ trình hướng về giải thoát và mọi sự đều được tùy tâm mãn nguyện *:) happy

    Xin chân thành tri ân.    
 
  Nguyện đem tâm thanh tịnh
  Cầu pháp giới chúng sinh
  Thoát ly luân hồi khổ 
  Phật đạo chóng viên thành.
 
  Sadhu, Sadhu!
  Sakya Tánh Tuệ 

ĐƯỜNG VỀ LINH -THỨU.

Thời gian vỗ cánh làm sao níu
Giữ bước chân tôi giữa núi này!
Lưu luyến làm sao rời Linh Thứu
Hương tòa Phật ngự chớm mây bay.. 

Biết đến bao giờ tôi trở lại
Thắp nén trầm hương ý trọn đầy.
Ngày sau, ai biết ngày sau nữa
Tôi về tâm thức đã đổi thay. 

Một chuyến hành hương về xứ Phật
Tái tạo đời con xác lẫn hồn.
'' Tạ ơn '', lời suối nguồn chân thật
Ngẫng đầu con khẽ gọi '' Từ Tôn !'' 

Hôm nay tứ chúng hàng đệ tử
Từ khắp muôn phương nhóm tụ về
Cùng một tâm tình con viễn xứ
Thương về đất Phật giống thương quê. 

Mấy vòng Thánh địa đôi chân mỏi
Thương Phật ngày xưa luống nhọc nhằn,
Vì đời khổ lụy Ngài đi tới
Ngại gì núi cản với sông ngăn .

Chúng con đồng chắp tay cầu nguyện
Phật pháp ngàn sau mãi sáng ngời
Vang tiếng kinh cầu, hương khói quyện
Là cầu sanh chúng hết chơi vơi... 

Hành hương xứ Phật đầy rung cảm
Chiêm ngưỡng Từ Tôn, ngó lại lòng.
Những đóa sen hồng vừa kết nụ
Như thầm... vươn đến tận hư không...

Thích Tánh Tuệ


Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 6Chiêm bái Xá Lợi Phật tại viện bảo tàng quốc gia New Delhi 


Lộc Uyển- SARNATH- VARANASI Sông Hằng- GANGA RIVER
Kì Viên Tinh Xá- SRAVASTI- XÁ VỆ THÀNH.
Lâm Tỳ Ni- LUMBINI
Câu Thi Na- KUSHINAGARTỳ Xá Ly- VAISHALY  ( Chùa Kiều Đàm Di )


Linh Thứu - RAJGIR


NALANDAĐộng Thất Diệp ( Nơi kết tập kinh điển Phật giáo lần đầu tiên )


Bồ Đề Đạo Tràng- BODHGAYA