17/11/2010 21:20 (GMT+7)
Số lượt xem: 3006
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Lá cờ Việt Nam Qua các Thời kỳ Lịch Sử

Vietnam
 


 Từ Trước đến năm 1885 
                1885 - 1890 Annam
[Ly flag]
                1890 - 1920  Annam
            1920 - 10/3/1945 Annam
[Annam - Vietnam, Protectorate]
      1923 - 93/3/1945 Protectorate Flag
       10/3/1945 -tháng 8/1945  Vietnam
[South Vietnam]
       tháng 8/1945 - 30/4/1975 Vietnam
    (from 1949 flag of  South Vietnam only)
[Vietnam (1945)]
 29 Sep 1945 - 30 Nov 1955 North Vietnam
 
[Vietnam]
             Adopted 30 Nov 1955; 
      (flag of North only to 2 Jul 1976)
        
 Việt nam ngày nay

Nguon: http://legiabinhdinh.netfirms.com/CoVN.htm


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: