Hủy báng & tán thán
16/11/2018 14:50 (GMT+7)

Là Tất Cả Mà Không Là Gì Cả
12/11/2018 18:09 (GMT+7)

Hành trang cho việc xuất gia
11/11/2018 21:49 (GMT+7)
Về pháp hành
11/11/2018 11:19 (GMT+7)

GIÀU SANG MÀ HỌC ĐẠO LÀ KHÓ
10/11/2018 08:55 (GMT+7)
MƯỜI CÂU CHUYỆN SỨC MẠNH CỦA CHÂN THẬT
VÀ NGUYỆN CẦU CHÂN LÝ
03/11/2018 15:47 (GMT+7)
MƯỜI CÂU CHUYỆN SỨC MẠNH CỦA CHÂN THẬT VÀ NGUYỆN CẦU CHÂN LÝ Trích từ Tiểu Bộ Kinh Nikàya Tâm Tịnh cẩn tập

Quán Thế Âm gần gũi bên mình
03/11/2018 15:36 (GMT+7)
GN - Là người nghiên cứu khoa học, tôi học Phật bằng tinh thần của người nghiên cứu và đúng theo lời Phật dạy: hiểu và tin.

Cách thờ Tây phương Tam Thánh
21/10/2018 16:21 (GMT+7)
GN - HỎI: Tôi có duyên lành được tặng bộ Tây phương Tam Thánh (Phật A Di Đà, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí). Xin hỏi, khi thỉnh các Ngài về nhà, tôi phải thiết trí bàn thờ, sắp đặt các tôn tượng và làm lễ an vị Phật thế nào? (LIÊN THU, ngolienthu1976@gmail.com)


KHÉO LẮNG NGHE
14/10/2018 14:27 (GMT+7)

Đạo hiếu trong Phật giáo
09/10/2018 16:26 (GMT+7)
NSGN - Hoa cỏ cây cối, cắm rễ dưới lòng đất. Dòng suối sông ngòi, bắt nguồn từ trên núi. Các điển tích như quạ hiếu kính sau khi trưởng thành lại ngậm mớm thức ăn cho mẹ mình, dê con cảm ơn quỳ bú, cho thấy động vật còn biết báo đáp ân nghĩa ruột thịt.

TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT
07/10/2018 16:33 (GMT+7)


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: