Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký
01/11/2010 12:15 (GMT+7)
Hán văn: Pháp sư Thích Diễn Bồi Việt dịch: Sa môn Thích Trí Minh  Khái thuật tiểu sử Hòa Thượng Thích Trí Minh
SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC
31/10/2010 18:01 (GMT+7)
Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không Giảng tại Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan, năm 1994 Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh, nhuận sắc: Minh Tiến & Huệ Trang

NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI VÀ BỐ TÁT
CHO THẬP THIỆN VÀ BỒ TÁT TẠI GIA
30/10/2010 20:53 (GMT+7)
TỰA Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trì và hoằng dương chánh pháp, song song với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Giới Thiệu Ý Nghĩa Thập Thiện Giới và Bồ Tát Giới Tại Gia
30/10/2010 18:20 (GMT+7)
I. Mục đích thọ giới: Mục đích Đức Phật chế giới luật để giúp cho hàng đệ tử tại gia cũng như xuất gia ngăn ngừa các hành động xấu ác, làm mọi điều thiện để có được cuộc sống an vui lợi lạc.

Giới luật và Phật giáo ngày mai
29/10/2010 07:44 (GMT+7)
Bài viết chủ yếu đứng trên góc độ giới luật, thảo luận sự ảnh hưởng đối với vấn đề thịnh suy của Phật giáo.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIỚI LUẬT
22/09/2010 10:55 (GMT+7)
Đạo Phật sở dĩ được quảng bá và truyền thừa lâu dài trên thế gian này, thật ra không chỉ vì tự nó chứa đựng một kho tàng đồ sộ giáo lý cao thâm – văn học luận lý như nhiều người thường nhận định, mà điều tiên quyết và thiết yếu chính là Giới luật. Do vậy, đức Thế Tôn hơn bốn mươi năm hoằng hóa lợi sanh đến lúc sắp nhập Niết bàn,

NỀN TẢNG THIẾT LẬP GIỚI
20/09/2010 00:27 (GMT+7)
LỜI NÓI ĐẦU Con người khác với loài động vật ở chổ biết đặt vấn đề về giá trị của đời sống; sống như thế nào thì gọi là thiện là tốt hoặc ngược lại là ác là xấu ? Làm thế nào để con người thể hiện hành vi của mình phù hợp với nhân tính ? Cần có một mục tiêu, lý tưởng để hướng dẫn con người hành động, do đó, triết học, tôn giáo, chủ nghĩa ra đời.
CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI
20/09/2010 00:18 (GMT+7)
1/ - Thâu nhiếp vào Tăng: Giới luật là yếu tố cần thiết để một Tỳ-kheo làm mô phạm cho trời người, bước đi trên con đường giải thoát được vững chãi. Giới luật không phải là điều kiện gượng ép hay bó buộc mà hoàn toàn mang tính chất tự giác, tự phát nguyện thọ trì.

GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI
16/09/2010 13:13 (GMT+7)
Phật giáo có hệ thống học thuyết luân lý đạo đức cho chính mình. Trong quá trình sáng lập truyền bá và phát triển Phật giáo, đạo đức Phật giáo dần dần hình thành và hoàn bị.  Đạo đức Phật giáo phụ thuộc toàn bộ vào hệ thống giáo nghĩa của Phật giáo, nó đảm trách vai trò điều chỉnh sự hài hòa giữa Tăng nhân và nội bộ giáo đoàn, giữa tín đồ và Tăng nhân
LUẬT TẠNG
VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC SỐNG AN LẠC
16/09/2010 13:07 (GMT+7)
Luật tạng là một nền văn học rất quan trọng trong đạo Bụt mà không mấy ai nắm vững. Trong giáo đoàn, những vị giỏi về kinh thì được gọi là Kinh sư (Sutra Master), những vị giỏi về luận thì gọi là Luận sư (Abhidharma Master), và các vị nắm vững về luật thì gọi là Luật sư (Vinaya Master).

Giữ giới là lựa chọn tự do
02/09/2010 17:26 (GMT+7)
Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc và tự do của hỗn loạn Trong những tôn giáo độc thần, giới luật là những định luật vật lý và tâm lý được một Thượng Đế độc thần gài vào trong khi sáng tạo vũ trụ. Và vị Thượng Đế độc thần ấy ra lệnh cho con
23/08/2010 10:13 (GMT+7)
Từ khi đức Bổn sư truyền thọ pháp Tam quy Ngũ giới cho trưởng giả Đề vị, người đệ tử Ưu bà tắc đầu tiên trong hàng đệ tử tại gia của đức Phật; lấy đó làm điển hình, về sau giáo pháp truyền đến đâu cũng đều dùng tiếng bản xứ (thổ âm) để truyền thọ cho hàng đệ tử tại gia. Cốt người truyền, người thọ, người nói, người nghe phải hiểu biết nhau thì giới thể mới thành tựu.

18/08/2010 14:27 (GMT+7)
Hai truyền thống của Nam và Bắc truyền đều thừa nhận rằng, vào thời hoàng kim Phật giáo, mười ba năm đầu trong Tăng đoàn không có giới luật, nhưng sau đó sự lớn mạnh của Tăng đoàn, sự khác biệt về nhận thức nên đức Phật đã chế ra giới luật để “phòng hộ các căn” nhằm giúp cho mỗi thành viên trong Tăng đoàn được thanh tịnh và giả thoát. Thiết nghĩ, Bát kỉnh pháp cũng không ngoài những thiện ý đó!

 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 [2] 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: