02/03/2014 13:18 (GMT+7)
Số lượt xem: 5739
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Movie star and model Moe Yu San 's famous Myanmar marks anniversary with her ​​22-year old planting ceremony ordained fate at Suvarnabhumi Khay Mar Nunnery Ma Yar , Yangon during her birthday .

Moe Yu San to life of a nun in the nunnery day .
Here are some pictures of Moe Yu San in -home ceremMoe Yu San cười hạnh phúc trước buổi lễ xuất gia

Xuống tócThử cảm giác lạ lẫm của chiếc đầu mới cạoĐi bát gieo duyên lần đầu tiên

Chụp ảnh cùng với Ni đoàn

Thực hành nghi thức ăn trong chánh niệm


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: