22/09/2012 13:10 (GMT+7)
Số lượt xem: 26460
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

"Phàm ai đã trì tụng Chú Ðại bi thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật”.


TIN LIÊN QUAN
Chu_dai_bi
Hình ảnh chú bé cắt từ clip

Đức Phật đã nhập Niết Bàn nhưng ánh sáng của Ngài mãi chiếu soi muôn cõi.

Video clip về chú bé 3 tuổi tu tại gia (lời chú bé nói) niệm Chú Đại bi đã khiến hàng trăm Phật tử lớn tuổi thán phục.PV (Nguồn: Youtube)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: