21/10/2011 06:47 (GMT+7)
Số lượt xem: 50082
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Kính Đại Đức,
Thật quá tệ! Giữa chốn "Ngàn năm văn vật" của Thủ Đô Hà Nội, giữa lòng đất nước có 4000 năm văn hiến, khi mà Chùa Một Cột vẫn còn đó -

 biểu tương tâm linh của cả dân tộc vẫn còn đó (chưa mất) mà có người vô ý thức tới độ lấy tên Phật (Buddha) làm cái tên cho tiệm Đấm Bóp (Spa) của mình. Chủ nhân "trẻ người non dại" vô ý thức đã đành mà chính quyền thì cũng không để ý chi cả! Phật tử trong nước cảm thấy chua xót đã đành mà du khách ngoại quốc du lịch Hà Nội, thấy bảng hiệu đấm bóp này sẽ nghĩ thế nào?

1) Nếu du khách là Phật tử thì họ sẽ phẫn nộ và có khi coi thường cả 70 triệu dân Việt chúng ta. Nghe nói xứ này 80% là Phật tử sao lại để chuyện quái gở như vậy xảy ra? Cứ thử đi khắp thế giới xem trong các nước mà Phật Giáo chiếm đa số có cái nghề đấm bóp nào lấy tên Phật là bảng hiệu không?
2) Nếu du khách không phải là Phật tử thì họ sẽ nghĩ rằng đạo này (Đạo Phật) cũng chẳng ra cái gì, có Bi Trí Dũng gì đâu? Chuyện xấu xa như thế mà họ cũng nhắm mắt làm ngơ, họ có biết xấu hổ không? Theo cái đạo "Tiêu Cực "này thì chỉ rước vạ vào thân. Theo đạo khác (đạo của mình đang theo) chắc ăn hơn. Nói tóm lại họ sẽ cười vào mũi chúng ta. Dù ở Hoa Kỳ, xa Tổ Quốc muôn dặm mà thật tình là tôi muốn khóc! Cả đời chưa bao giờ thấy chuyện lạ lùng, đất trời đảo điên như thế này.
Thưa Đại Đức,
Từ Bi, Hỉ Xả không có nghĩa là hèn nhát, thụ động. Thấy chuyện gì sai trái thì phải nói ra. Thấy chuyện gì tổn thương đến danh dự của cả dân tộc thì phải đồng lòng tìm cách giải quyết. Thấy chuyện gì nguy khốn tới Đạo Pháp  thì phải hy sinh thân mạng mình để giữ gìn (Xem di huấn của Ngài Thích Quảng Đức). Tuy nhiên phương thức hành xử để đạt mục tiêu của Đạo Phật là Đấu Tranh Bất Bạo Động. Phương thức biểu tình ôn hòa (có xin giấy phép, không phá phách, không cản trở lưu thông, không nhục mạ ai, không khích động mà cứ ngồi đó cho đến khi nào vấn đề được giải quyết) là tranh đấu ôn hòa được Hiến Pháp công nhận. (1)
Thưa Đại Đức,
Chúng ta phải quyết tâm giải quyết vụ này, không phải vì danh dự của Phật Giáo mà còn liên hệ đến danh dự của cả dân tộc và của các quốc gia khác lấy Đạo Phật làm Quốc Giáo. Cứ thử tưởng tương xem một ngày nào đó mà Tòa Đại Sứ Miến Điện hoặc Tòa Đại Sứ Thái Lan hoặc Tích Lan..Lào, Kampuchia biết chuyện này và gửi thư lên chính quyền xin dẹp bỏ tiệm đấm bóp đó thì danh dự của chúng ta có bị tổn thương không?
Vài hàng chí tình để chia xẻ và rất mong Ban Đại Diện Phật Giáo Hà Nội phối hợp với Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử tìm cách giải quyết cho thỏa đáng.

Đào Văn Bìn
h
California ngày 20/10/2011
 
Cước chú: (1) Tại Hoa Kỳ, muốn biểu tình phải xin giấy phép trước.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: