09/10/2012 09:26 (GMT+7)
Số lượt xem: 17976
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi)

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oiuWxtTrEYY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: