Niệm Phật sinh Tịnh Độ 2
10/11/2010 04:20 (GMT+7)
Niệm Phật sinh Tịnh Độ 2
Niệm Phật sinh Tịnh Độ 1
09/11/2010 22:37 (GMT+7)
Niệm Phật sinh Tịnh Độ 1

Kinh nhân quả ba đời
09/11/2010 22:17 (GMT+7)
Kinh nhân quả ba đời
Mẹ là Phật
09/11/2010 21:29 (GMT+7)
Mẹ là Phật

Múa Thiên Thủ Quan Âm
09/11/2010 20:50 (GMT+7)
Múa Thiên Thủ Quan Âm
Nhà máy thủy điện Yaly
09/11/2010 11:20 (GMT+7)
Nhà máy thủy điện Yaly

Con Đường Phật Tích tập 11
08/11/2010 17:57 (GMT+7)
Con Đường Phật Tích tập 11
Con Đường Phật Tích tập 10
07/11/2010 10:18 (GMT+7)
Con Đường Phật Tích tập 10

Con Đường Phật Tích tập 9
07/11/2010 09:57 (GMT+7)
Con Đường Phật Tích tập 9
Con Đường Phật Tích tập 8
07/11/2010 09:37 (GMT+7)
Con Đường Phật Tích tập 8

Con Đường Phật Tích tập 7
07/11/2010 09:11 (GMT+7)
Con Đường Phật Tích tập 7
Con Đường Phật Tích tập 6
07/11/2010 08:55 (GMT+7)
Con Đường Phật Tích tập 6

Con Đường Phật Tích tập 5
07/11/2010 08:42 (GMT+7)
Con Đường Phật Tích tập 5
Con Đường Phật Tích tập 4
07/11/2010 08:09 (GMT+7)
Con Đường Phật Tích tập 4

Con Đường Phật Tích tập 3
06/11/2010 22:01 (GMT+7)
Con Đường Phật Tích tập 3
Con Đường Phật Tích tập 2
06/11/2010 21:40 (GMT+7)
Con Đường Phật Tích tập 2

Con Đường Phật Tích tập 1
06/11/2010 21:25 (GMT+7)
Con Đường Phật Tích tập 1
Sau khi chết chúng ta còn lại gì ?04
06/11/2010 18:50 (GMT+7)
Sau khi chết chúng ta còn lại gì ?04

Sau khi chết chúng ta còn lại gì ?08
06/11/2010 18:30 (GMT+7)
Sau khi chết chúng ta còn lại gì ?08
Sau khi chết chúng ta còn lại gì ?09
06/11/2010 18:29 (GMT+7)
Sau khi chết chúng ta còn lại gì ?09


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: