Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile

Ý NGHĨA ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ - GIÁC NGỘ

Ý NGHĨA ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ - GIÁC NGỘ
Trong Phật giáo có rất nhiều lễ hội, nhưng lễ hội quan trọng nhất vẫn là lễ hội Đại Giới Đàn (còn gọi là pháp hội). Bởi vì pháp hội Đại Giới đàn là ngày hội lễ tổ chức tuyển người làm Phật. Trong Giới đàn có một hội trường để cho các vị giới sư truyền giới cho các vị giới tử, nơi ấy có bảng hiệu “Tuyển Phật trường”.

Bố thí, cúng dường cũng có năm bảy đường

Bố thí, cúng dường cũng có năm bảy đường
GN - Ai cũng biết bố thí và cúng dường là việc tốt, là nhân lành của phước báo giàu sang, đủ đầy ở tương lai. Nhưng vì tâm và hạnh trước, trong và sau khi bố thí vốn khác nhau nên phước quả cũng tương ưng sai biệt thành năm bảy đường.

HÒA BÌNH QUA HÒA BÌNH NỘI TẠI

HÒA BÌNH QUA HÒA BÌNH NỘI TẠI
HÒA BÌNH QUA HÒA BÌNH NỘI TẠINguyên tác: Peace Through Inner PeaceTác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Minneapolis 201Chuyển ngữ: Tuệ Uyển

Kinh nghiệm nội tâm & ngôn ngữ

Kinh nghiệm nội tâm & ngôn ngữ
NSGN - Tự chứng, tự ngộ có thể xảy ra được là nhờ vào sự hiện hữu của Như Lai tạng (Tathāgata-garbha) trong tâm mỗi chúng sinh. Tạng (garbha) theo nghĩa đen là “thai” hay “một cái gì đó chôn dấu bên trong”, nó có nghĩa là chủng tử (hạt giống) của Như Lai, từ đó sinh ra sự toàn giác.

ĐẦY ĐỦ 5 ĐIỀU NẦY ĐƯỢC XEM LÀ NGƯỜI GIÀU CÓ TRONG ĐẠO PHẬT

ĐẦY ĐỦ 5 ĐIỀU NẦY ĐƯỢC XEM LÀ
NGƯỜI GIÀU CÓ TRONG ĐẠO PHẬT
ĐẦY ĐỦ 5 ĐIỀU NẦY ĐƯỢC XEM LÀNGƯỜI GIÀU CÓ TRONG ĐẠO PHẬT   Pancariyavaḍḍhi -Năm pháp tăng thịnh cao quí:  

Tính kế thừa & phát triển trong Phật giáo

Tính kế thừa & phát triển trong Phật giáo
NSGN - Đôi khi huynh đệ ngồi đàm đạo với nhau, tôi lấy làm lạ là cho đến giờ cái tâm lý phân biệt bộ phái vẫn còn, dù bằng tên gọi Tiểu thừa hay Đại thừa, Nguyên thủy hay Phát triển, Nam tông hay Bắc tông.

Năm cái thấy

Năm cái thấy
NSGN - Phật giáo chia cái thấy con người ra thành năm loại. Đó là cái thấy bằng Nhục nhãn, cái thấy bằng Thiên nhãn, cái thấy bằng Tuệ nhãn, cái thấy bằng Pháp nhãn, và cái thấy bằng Phật nhãn. Trước tiên cần phải nói rằng, cái thấy của con người bằng Nhục nhãn là một cái thấy giới hạn. 
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
  Page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Về đầu trang