01/02/2011 07:29 (GMT+7)
Số lượt xem: 3294
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 Thấy chùa ta thấy Phật, thấy Tâm lành, thấy Từ Bi và thấy hồn dân tộc ở đó. Kính giới thiệu.

Đào Văn Bình


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: