03/12/2010 07:55 (GMT+7)
Số lượt xem: 4877
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Con là cư sĩ Phật tử.
Lúc trước con có gởi bài cho trang Bồ đề tâm:

http://www.bodetam.org/Vietnamese/NghiQuyMatTong/NghiQuyTuTap.htm

Thầy vào xem sẽ thấy các kinh từ số 1313 đến 1322 là thuộc phần Thí thực trong Mật tạng bộ.  Con đã dịch hết,rồi thấy kinh số 1322, Tân tập dục tượng nghi quỹ, liên hệ đến nghi tắm Phật nên con dịch thêm kinh số 697 Phật thuyết dục tượng công đức kinh, rồi kinh số 698 Dục tượng công đức kinh.  Vì vậy kính xin Thầy cho đăng tải như trong trang bồ đề tâm, để cho quý thầy tham khảo về Thí thực khoa nghi có tài liệu đầy đủ. 

Con cũng đã dịch và chú Trung khoa du già thí thực.  Ngoài ra còn dịch Lương hoàng bảo sám nghi thức phần nhập sám và xuất sám văn mà lâu nay chỉ có âm Hán Việt.  Rồi dịch thêm kinh Ngũ bách danh Quán Thế Âm, nói về danh hiệu, bản nguyện và công đức của đại sĩ Quán Thế Âm (chứ không phải 500 danh hiệu thôi) và kinh này hoàn toàn không có trong tạng, con nghĩ là của Phật giáo VN.  Về Duy thức thì dịch Bát thức qui củ tụng Trang chú.  Về luận thì có Phát bồ đề tâm luận của bồ tát Thế Thân (bản này có 5 bản dịch: cố H.T Trí Thủ, H.T Như Điển, T.T Nhất Chân, cố T.T Nguyên Ngôn và QM).  Con đã dịch và chú Thủy Lục Chư Khoa (6 quyển) nhưng còn chờ T.T Lệ Trang giảo đính.  Hiện đang dịch và chú Đại thừa trang nghiêm kinh luận của bồ tát Vô Trước (13 quyển, hiện đang là quyển 8). 
Tâm nguyện của con là muốn báo Phật ân đức bằng cách dịch những tài liệu nào đem lại lợi ích thiết thực cho quý Thầy Cô, như bộ Bát thức qui củ thì định nghĩa đầy đủ và chính xác về các tâm sở v.v...

Kính thư.
Phật tử Quảng Minh


Tiêu điểm:
Các tin đã đăng:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: