14/07/2012 21:02 (GMT+7)
Số lượt xem: 5848
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
* Th.Quỳnh sưu tầm

http://nghethuatphatgiao.com/index.php/van-hoc/nghe-thuat-song/1055-cuoc-song-don-gian


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: