19/04/2011 06:47 (GMT+7)
Số lượt xem: 5588
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hình ảnh: Đức Phật Đản Sanh - Buddha's birthday (chuaminhthanh.com)

Nguon: http://chuaminhthanh.com/web/dailephatdan/p2_articleid/536


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: