17/01/2014 09:52 (GMT+7)
Số lượt xem: 918
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dòng thời gian Biết đâu là ước hẹn Dấu chân xưa còn vết mộng cô phương Gió bạt đỉnh ngàn mây trời tiễn biệt Mùa xuân nào rụng xuống gót phong sương !


Và từ đó, trăng nghiêng bờ viễn mộng

Ta say theo từng cuộc lữ muôn trùng

Bao mơ ước xanh lên hồn kiêu bạc

Cỏ hoa còn ấm áp một mùa xuân.

 

Rồi hôm nay gặp nhau ngày tản mạn

Hồn xuân xưa vẫn thắm cánh mai vàng

Nắng mới lên, bạc đường rêu năm cũ

Đời đâu còn bến lạnh sắc chiều hoang !

 

Tiếng chim vọng từ thềm mây vách núi

Gió thênh thang ru hạt bụi tình ca

Người có lẽ - và ta thì cũng thế,

Có mùa xuân ý vị với muôn hoa.!          

 

 Long Xuyên, 15.01.2014.

 M.P.T

http://hoangphap.info/Page.aspx?ArticleID=5157&SubID=1&ID=3


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: