04/08/2013 21:33 (GMT+7)
Số lượt xem: 1023
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tình cha luôn là một thứ tình cảm nghiêm nghị, sâu kín và lặng lẽ. Cha như bóng cây mát mà ta có thể nằm mát mỗi trưa hè, nhưng mấy khi chúng ta biết đến sự bao la che chỡ của cha.


Cha còn phải bôn ba lo công việc sinh nhai, lo cho con cái ăn học nên ít có khi gần gũi con cái. Có lẽ vì vậy mà chúng ta gẫn mẹ hơn cha. Bài hát và thơ văn về mẹ nhiều hơn cha.

Hôm nay chúng tôi sưu tâm video clip này với các bài hát về cha, tuy chưa phải là bài xuất sắc, nhưng cũng phần nào nói lên được tình cảm của chúng con hướng về cha. Trong chúng con tinh cha vẫn luôn còn mãi cha ạ! Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: