28/04/2012 13:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 26080
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nhóm phóng viên xin chia sẻ những hình ảnh đẹp của các chùa ven Hồ Tây kính mừng ngày Phật đản PL2556-DL2012.


 

 
 
Chùa Tĩnh Lâu (chùa Sải) - phường Bưởi
 
 
 
Chùa Thiên Niên (chùa Trích Sài)
 
 
 
 
 
Chùa Tào Sách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chùa Tứ Liên (Tam Bảo tự)
 
 
 
 
Chùa Vạn Ngọc
 
 
 
 
Chùa Tây Hồ (Phổ Linh tự)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chùa Kim Liên - Nghi Tàm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng chùa Trấn Quốc
 
 
 

 

http://www.phattuvietnam.net/tintuc/18745.html


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: