17/05/2018 20:56 (GMT+7)
Số lượt xem: 1934
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

THAILAND

Vesak ThailandVesak Thailand 4Vesak Thailand 3
ĐẢO QUỐC TÍCH LAN - SRI LANKA
Vesak Sri Lanka 2018 6Vesak Sri Lanka 2018 5Vesak Sri Lanka 2018 4Vesak Sri Lanka 2018 3Vesak Sri Lanka 2018 2Vesak Sri Lanka 2018 1
KOREA - HÀN QUỐC

Vesak Korea 15
Vesak KoreaVesak Korea 20Vesak Korea 19Vesak Korea 18Vesak Korea 17Vesak Korea 16Vesak Korea 14Vesak Korea 13Vesak Korea 12Vesak Korea 11Vesak Korea 10Vesak Korea 9Vesak Korea 7Vesak Korea 6Vesak Korea 5
ẤN ĐỘ

Vesak Indian
INDONESIA

Vesak BorobudurVesak Borobudur IndonesiaBorobudur 2

VIỆT NAM

Sẽ update sau

HOA KỲ

Sẽ update sau

https://thuvienhoasen.org/a29719/hinh-anh-dai-le-phat-dan-vesak-2018-tai-khap-noi-tren-the-gioi


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: