06/08/2011 14:40 (GMT+7)
Số lượt xem: 19045
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nếu cháu muốn giới thiệu trang Web của mình với dịch vụ tìm kiếm Google hay Yahoo thì phải làm sao? 


Trả lời: - Để đăng ký trang Web của bạn với dịch vụ tìm kiếm của Yahoo, bạn truy cập vào địa chỉhttp://vn.search.yahoo.com/free/submit?fr=FP-tab-undefined-t909 > bấm chuột vào liên kết “Đăng ký Miễn phí Trang của Bạn” > nhập tên và mật khẩu để đăng nhập (bạn bấm chuột vào liên kết “Đăng ký” nếu chưa đăng ký account trong Yahoo) > nhập địa chỉ trang chủ Website của bạn vào ô “Nhập vào URL của trang Web” rồi bấm nút “Đăng ký URL”.

 
- Để đăng ký Website của bạn với dịch vụ tìm kiếm Google, bạn vào địa chỉhttp://www.google.com/addurl/?continue=/addurl
 > nhập địa chỉ trang chủ Website của bạn vào ô URL > nhập mô tả về Website vào ô Comments > nhập chính xác các ký tự kiểm tra vào ô phía dưới rồi bấm nút Add URL.Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: