Chùa Bửu Minh

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN- BÁO HIẾU. PHẬT LỊCH 2563- DƯƠNG LỊCH 2019 TẠI CHÙA BỬU MINH, XÃ NGHĨA HƯNG, HUYỆN CHƯ PĂH- TỈNH GIA LAI


Thiep Vu Lan 2019_1.jpg
Thiep Vu Lan 2019.jpg

BBT chuabuuminh.vnl


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage