Chùa Bửu Minh

VIEN TICH A.jpg


-         Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định

-         Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phù Mỹ

-                   Môn đồ Pháp quyến Tổ đình Thiên Phước, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Vô cùng kính tiếc báo tin

TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH PHƯỚC THÀNH

-         Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

-         Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

-         Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

-         Viện chủ Tổ Đình Thiên Phước, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Sau thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các Y, Bác sĩ tận tình chữa trị, nhưng vì tuổi caosức yếu, Hòa Thượng đã thu thần thị tịch vào lúc 05g00 sáng ngày 18.01.2014 nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Quý Tỵ.

                   Trụ thế : 101 năm         Hạ lạp : 72 năm

- Lễ Nhập Kim quan chính thức cử hành lúc : 08g 00 sáng ngày 19. 01. 2014 nhằm ngày 19 tháng Chạp năm Quý Tỵ tại Tổ Đình Thiên Phước, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

- Lễ viếng từ 11g00 ngày 19. 01. 2014 nhằm ngày 19 tháng Chạp năm Quý Tỵ .

- Lễ Tưởng niệm cử hành lúc: 8h00 sáng ngày 23 tháng 01 năm 2014 nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Quy Tỵ.

Sau đó, Lễ Cung tống Kim quan nhập Báo tháp tại Tổ Đình Thiên Phước, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Nay cáo phó.

 

TM.BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

(ẤN KÝ)

 

Hòa Thượng  THÍCH NGUYÊN PHƯỚC


©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage