Chùa Bửu Minh

...Mừng Tết Đến Cầu Mong Nước Nhà Hưng Thịnh Đón Xuân Về Nguyện Ước Chánh Pháp Xương Minh.                                                                               (Lê Bích Sơn)

Trước thềm xuân mới, kính nguyện chư Tôn Đức: Tứ Đại An Hoà - Phật Duyên Phổ Hoá!

Cầu chúc quý Phật tử cùng bạn đọc gần xa năm mới Tân Mão - 2011: Vô Lượng An Lạc - Vạn Sự Cát Tường!

Cung Chúc Tân Xuân,

THÍCH GIÁC HẠNH

Chủ biên trang nhà Phật Giáo Đại Chúng

Sáng lập Đạo Tràng Phổ Hưng – Hoa Kỳ

 

* Xin mời vào => http://phatgiaodaichung.com/Bai2011/000chucxuantanmao.htm


©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage