Chùa Bửu Minh

VẺ ĐẸP CỦA CUỘC SỐNG DƯỚI ÁNH SÁNG TỨ DIỆU ĐẾ


Tỳ khưu ni Dr. Pháp Hỷ - Dhammananda scphaphy@gmail.com

Tri ân
Tác giả kính tri ân bố mẹ, những người đã đưa con vào đời. Dù đường đời nhiều chông gai, bố mẹ đã cho con những hành trang cần thiết trong cuộc sống để con biết khóc cười và nếm trải vị ngọt cũng như vị mặn trong đời.

 Bần ni kính tri ân chư thầy tổ, những người đã cho con cơ hội được sinh lại trong giáo pháp vi diệu của Đức Phật, những người đã giữ gìn ánh sáng Phật Pháp và chia sẻ đến chúng con, cho chúng con đời sống có ý nghĩa hơn. Bần ni kính tri ân chư đàn na tín thí khắp nơi đã thể hiện tinh thần vô ngã vị tha của người Phật tử, đã hỗ trợ người tu sĩ Phật giáo sống đời sống thanh lương đầy đạo vị. Tác giả cũng kính tri ân những sự hy sinh âm thầm của anh chị em trong gia đình và huynh đệ gần xa, họ đã tạo điều kiện cho tác giả được làm cách chim tự do trong vườn pháp dưới bầu trời giải thoát. Và sau cùng nhưng rất quan trọng, tác giả xin cảm tạ Phật tử Từ Hùng- Diệu Hương, người đã đọc và sửa lại bản in thứ nhất của NXB Tôn giáo, và nhà in  Văn Lương (Vanluong Printers P/L) đã nhiệt tình đảm nhiệm xuất bản tại Melbourne.

Melbourne, Victoria  Mùa Phật Đản 2473

May 2009

Tỳ khưu ni Pháp Hỷ Dhammanandā


©2010 -2023  Chùa Bửu Minh | Homepage