Chùa Bửu Minh

NGUYỆN CẦU CHỐN TỔ


Thích Giác Tâm

6366838881634121162_5.jpg
NGUYỆN CẦU CHỐN TỔ
*
Phú Yên nơi chốn Tổ
Đạo mạch chảy muôn đời
Bồ tát luôn cứu khổ
Niềm đau dần cạn vơi
*
Tôi đã lên tháp Nhạn
Chăm Pa thời hoàng kim
Mặt trời luôn tỏ rạng
Vô thường nay im lìm
*
Về chùa Tổ đá trắng
Tháp xưa còn rêu phong
Tàng cây me che nắng
Chút bâng khuâng trong lòng
*
Mong vẫn còn thạch trụ
Vận hội mới Phú Yên
Biển không còn sóng dữ
Chốn Tổ vẫn còn thiêng.
---------------------------------
Ngày 28.7.2018
Thích Giác Tâm
(Chúc mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ VII, 2017 - 2022).


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage