Chùa Bửu Minh

Nhận thấy, nếu kết hợp những câu kinh của Đức Thế Tôn dạy với những hình ảnh thanh nhã thì có khả năng "thu hút" các bạn trẻ hơn. Vì vậy BBT gởi đến bạn đọc một số thiệp ghi lời Phật dạy dưới đây:


 

* Thiết kế: T.Nhuận Thường

http://nghethuatphatgiao.com/index.php/my-thuat-ung-dung/an-pham-thiet-ke/1305-thiep-loi-phat-day


©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage