Chùa Bửu Minh

Trái tim từ ái của thầy, bao trùm nhân địa cõi người khổ đau. Xoá tan những mối âu sầu, sống trong tỉnh gíac trở về với tâm.


©2010 -2022  Chùa Bửu Minh | Homepage