Chùa Bửu Minh

Nhân dịp khánh thành Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức tại TP.HCM (ngày 18/9/2010), Phattuvietnam.net xin giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về Bồ tát Thích Quảng Đức và hình ảnh tượng đài của Ngài tại TP.HCM.


Ngọn lửa từ bi của Bồ tát Thích Quảng Đức

Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đốt hàng ngàn độ không cháy

Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Võ Văn Tường

Tượng đài và phù điêu. Ảnh: Võ Văn Tường

Source: phattuvietnam.net
©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage