Chùa Bửu Minh

XUÂN ĐẾN THẦY ĐI.


Thích Giác Tâm.

27867426_958270444339894_2735932715852485351_n.jpg

XUÂN ĐẾN THẦY ĐI.

Thích Giác Tâm

*
Thầy vội đi về với Phật
Từ đây tắt hẳn nụ cười
Phụng đạo một đời tất bật
Thuyền từ giờ đã ra khơi
*
Hóa thân làm Phật Di Lặc
Thầy dạo khắp cùng sơn khê
Hai chùa tâm vô sở đắc
Phong sương giũ áo đi về
*
Mùa xuân đón mừng Di Lặc
Cười tươi thầy lại ra đi
Tuổi trẻ khóa tu son sắt
Dắt dìu đến cửa từ bi
*
Vô thường không ai biết được
Phút giây tử biệt sanh ly
Yên Cát - Hòa Long thiếu phước
Cuối đông hoa lá thầm thì.
------------------
Ngày 11.02.2018 (26 Tháng Chạp Năm Đinh Dậu - ÂL)
TGT.

Kính viếng giác linh Đại Đức Thích Tánh Khả vừa viên tịch,ngày 10 tháng 2 năm 2018 (nhằm ngày 25 tháng 12 năm Đinh Dậu) tại Thanh Hóa, hưởng dương 36 tuổi.

TIỂU SỬ CỐ ĐẠI ĐỨC THÍCH TÁNH KHẢ (1982 – 2018). UV Ban Thông tin - Truyền thông TƯ GHPG Việt Nam, Ủy viên Thường trực BTS - Phó thư ký - Chánh Văn phòng - Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trưởng BTS GHPGVN huyện Triệu Sơn, Đại biểu HĐND huyện Triệu Sơn Ủy viên UB MTTQ huyện Triệu Sơn. Trụ trì chùa Hòa Long (chùa Ông Sư), xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Thiền tự Yên Cát (Chùa Di Lặc) tt Yên Cát, huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa.


©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage