Chùa Bửu Minh

Tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc
(Cảm ơn Đạo hữu Trương Kim Anh đã gởi tặng)

download Excellent_Chinese_art_works.pps(4,52MB)


©2010 -2019  Chùa Bửu Minh | Homepage