Chùa Bửu Minh

ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI


Thích Giác Tâm

unnamed.jpg

ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI

 

Sư yêu kính Phật một đời

Tâm từ tặng  đến mọi thời mọi nơi

yêu nhân thế nổi trôi

thân vạn lý thuyền đời độ sinh

Hương bay khắp chốn hữu tình

Hiểu thương nhắn nhủ điêu linh phận người

Sư đem đạo Phật vào đời

Pháp âm vang vọng lời lời gấm thêu.

------------------------------

Ngày 11.7 Mậu tuất (21.8. 2018)

Thích Giác Tâm

(Kính tặng Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ)

Chú thích: 

(Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ, chùa Thiên Quang - Đồng Nai là một giảng sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam đương đại, Sư Cô được mọi giới Phật tử ngưỡng mộ qua cách thuyết giảng sâu sắc, dí dỏm, tươi mát, đem lời dạy của đức Phật ứng dụng vào cuộc sống).

 

 


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage