Chùa Bửu Minh

Chỉ đường đến Chùa Bửu Minh, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai



Xem Bản đồ cỡ lớn hơn



©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage