Chùa Bửu Minh

Lời khai mạc lễ kính mừng PHẬT A DI ĐÀ Thị hiện GIÁNG SINH   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng già; Kính thưa quý thiện tín Phật tử cùng quan khách; Hôm nay ngày 11 tháng 12 năm 2011 tức 17.11.Tân Mão, chúng ta cử hành lễ kỷ niệm ngày đức Phật A Di Đà thị hiện Giáng Sinh, thật trang nghiêm long trọng.

Thay mặt Ban lãnh đạo & tập thể thành viên Bồ Đề Tâm,  xin cung kính đảnh lễ và tri ân sự quang lâm chư tôn Thiền đức Tăng già. Đồng thời chúng tôi cũng xin kính chào thiện tín Phật tử cùng quan khách đã hoan hỷ đến chung vui trong ngày Lễ hôm nay.

Kính thưa quý liệt vị;

Mỗi năm, cứ đến ngày 17 tháng 11 Âm lịch, kỷ niệm khánh đản Đức Phật A Di Đà, mỗi chúng ta không khỏi liên tưởng đến thế giới hoàng kim ở bên Tây phương Cực lạc và không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ đến thế giới chúng ta đang sống đầy máu lửa hận thù này.

Tây phương Cực lạc cách xa chúng ta, qua bao nhiêu triệu kiếp dặm đường mờ mịt và chắc chắn rằng với một tốc lực nào của con người đầy nghiệp khổ này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ đạt tới. Nhưng có một điều chúng ta phải nhớ và cần phải nhớ kỹ là dù có cách xa đến bao nhiêu đi nữa, thì không gian và thời gian cũng đều là mê vọng. Chính mê vọng đã tạo nên không gian và thời gian. Nếu rời được mê vọng, rời được ý niệm sai biệt, thì khoảng cách có đến vô cùng cũng nằm trong gang tấc, và thời gian dù có lâu xa vô lượng cũng thu gọn thành phút giây. Thực tai vốn bình đằng, đồng nhất, hồn nhiên. Thực tại trở nên thế này thế nọ, biến thành thiên đàng, địa ngục. Cực lạc Ta bà cũng do nơi tâm niệm và nghiệp báo của chúng ta mà ra. Cho nên khoảng cách Cực lạc nghìn trùng là khoảng cách đo bằng mê vọng. Và thế giới hoàng kim Cực lạc vẫn có thể nhìn thấy trong cuộc sống ô trược và đau khổ này.

Kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải nhận thức sâu xa vấn đề "Tâm bình thì thế giới bình, tâm tịnh thì thế giới tịnh". Với phương tiện dẫn dụ, thì Tây phương Cực lạc được xem như một viễn tượng và A Di Đà là một tha lực làm nơi nương tựa tinh thần. Nhưng với chân lý thì Tây phương Cực lạc chỉ là hình bóng của tâm thể tuyệt đối của chúng ta và A Di Đà chính là ý chí tự lực thực hiện bằng hạnh nguyện.

Chúng ta phải tin có Đức Phật A Di Đà và có Tây phương Cực lạc. Tin có Đức Phật A Di Đà và Tây phương Cực lạc là tin có tâm thể giác chiếu, là tin có khả năng biến hiện, khả năng hoán cải, khả năng cách mệnh và khả năng tự lực thành Phật. Tin như vậy là tự Tin. Có tin mới có nỗ lực hành động (Hạnh) trong diệu dụng của Bồ Đề Tâm để thành tựu ý chí thực hiện (Nguyện).

Kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà, ngoài thực tại tuyệt đối, chúng ta còn phải nghĩ đến thực tại tương đối này, một thực tại đầy dẫy khổ đau trầm trọng. Chúng ta phải tin ở khả năng cải tạo của mình, nhất tâm hoán cải tâm niệm, chuyển bạt nghiệp lực trần gian, để thế giới khổ đau trở thành thế giới Cực lạc.

Chúng ta phải tin tưởng ở sức mạnh của chúng ta và tin tưởng về một Tịnh độ nhân gian đó.

Cũng nhân ngày Lễ Phật A DI ĐÀ Thị hiện Giáng Sinh này, trước hết xin thành kính thâm tạ ân sâu Đức Phật, đồng thời tri ân các bậc tiền bối hữu công dựng nước giữ nước, các anh hùng liệt sỹ hữu danh vô danh đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho các nước trên toàn hành tinh này mau chấm dứt chiến tranh, khắc phục mọi thiên tai và nhân họa, cùng chung sức bảo vệ môi sinh, sớm vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, để thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc. Trong tinh thần ấy, thay mặt ban tổ chức xin cung kính khai mạc Lễ Phật A DI ĐÀ Thị hiện Giáng Sinh.

 

 Thành thật cảm ơn Liệt Qúy vị.

Phat A Di Da phan giai cao 01.jpg

Tay phuong C_c Lac phan giai cao 1.jpg

Tay phuong C_c Lac phan giai cao 3.jpgTay phuong C_c Lac phan giai cao 2.jpg

Thích Vân Phong


©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage