Chùa Bửu Minh


ĐÔI CHÂN TRẦN - Y MOAN


 


Bài hát ĐÔI CHÂN TRẦN, tiếng hát từ vùng núi Tây Nguyên ... Y Moan, là nhạc sĩ, là ca sĩ , đã không còn ở trên trần gian... 
tiếng hát làm lòng nguoi chùng xuống và ...©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage