Chùa Bửu Minh

Việt-Anh Phật Học Tự Điển (Vietnamese-English Buddhist Dictionary) - Thiện Phúc
Chú thích chữ Hán, hình ảnh và video links (Chinese Annotations, Photos and Video Links) - Nguyên Tánh

Nguồn: daitangvietnam.com


©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage