Chùa Bửu Minh

Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai; cùng môn đồ pháp quyến. Vô cùng kính tiếc báo tin:

HT Giac Ngo 3.jpg

Đại Lão Hoà Thượng: THÍCH GIÁC NGỘ

Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Gia Lai; Viện chủ chùa Bửu Thắng, phường Hội Thương, TP. Pleiku

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dầu đã được các Bác sĩ Đông-Tây y tận tình chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hoà Thượng đã thu thần thị tịch vào lúc 10 giờ ngày 19-11-2010 (nhằm ngày 14-10 Canh Dần ).

Trụ thế: 86 năm

Giới lạp: 59 năm

Kim quan Cố Hoà thượng được tôn trí tại Tổ đường chùa Bửu Thắng, phường Hội Thương, TP.Pleiku.

LỄ NHẬP KIM QUAN: Cử hành vào 08 giờ ngày 20-11-2010 (15-10 Canh Dần)

LỄ VIẾNG : Từ 14 giờ ngày 20-11-2010 ( 15-10 Canh Dần)

LỄ TRUY NIỆM : 7 giờ ngày 24 -11-2010 (19 -10 Canh Dần )

LỄ PHỤNG TỐNG KIM QUAN NHẬP THÁP : Lúc 08 giờ ngày 24-11-2010 (19-10 Canh Dần) trong khuôn viên chùa Bửu Thắng.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ PG GIA LAI

Trưởng ban Trị Sự,Trưởng ban tang lễ

HT.THÍCH TỪ HƯƠNG©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage