Chùa Bửu Minhtuong-phat-quan-am-cach-dieu 2.jpg

RẤT HAY, KÍNH MỜI XEM 

LẠY PHẬT QUÁN THẾ ÂM

Bấm vào hàng chữ xanh để xem .

(Người gởi: Snowy Nguyen)©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage