Kết quả 1 - 10 của 4911 các kết quả có nội dung hình ảnh: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN BÁT THẬP TỨ TƯỚNG ĐỒ. (3,8562 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - hình ảnh: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN BÁT THẬP TỨ TƯỚNG ĐỒ
hình ảnh: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN BÁT THẬP TỨ TƯỚNG ĐỒ 17/10/2012 18:49 (GMT+7) Số lượt xem: 14047Kích cỡ chữ: Posted by Thanh Tịnh Lưu Ly on Tháng Tư 3, 2010 Đăng trong NAM MÔ ... ảnh: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN BÁT THẬP TỨ TƯỚNG ĐỒ p3/4 (images of Great Compassion
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5ED24B_hinh_anh_thien_thu_thien_nhan_bat_thap_tu_tuong_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT VÀ TÁM MƯƠI VẺ ÐẸP CỦA PHẬT
?种Ư声从I口中出衭。迦陵毗伽声相。如迦陵毗伽鸟d声可爱。鼓声相。如大i鼓音ơỵƠ。É Nhị thập bát giả, “Phạm Thinh” tướng như Phạm Thiên ... ?。 -Lời kinh : Thế Tôn ngạch quảng viên mãn, bình chánh hình tướng thù diệu. Thị tứ thập ngũ. -Nghĩa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5F4053_ba_muoi_hai_tuong_totva_tam_muoi_ve_ep_cua_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
biên tập lại và bổ sung hình tượng khi in ấn, có 52 đồ tượng; thời nhà Thanh, pháp sư Sơ Tấn ghi “huyễn xuất tứ thập cửu tướng ... kia. Duyên khởi của đại bi xuất tướng đồ là từ ngài Bất Không, người dịch bản kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát
Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 01/07/2011 22:46 (GMT+7) Số lượt xem: 26552Kích cỡ chữ: Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát trích từ: http://diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=15&t=5084
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/7ED05A_hinh_anh_ban_tay_thien_thu_thien_nhan_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KumāraJīva - Cưu Ma La Thập
đà (1 quyển).Kinh Thủ lăng nghiêm (2 quyển).Kinh Kim cang bát nhã (1 quyển).Kinh Vô lượng thọ (1 quyển).Luật Thập tụng (61 quyển). 10. Tọa ... ta thấy vẫn có các vị cho là bản dịch của La Thập chưa phải là hoàn toàn. Thí dụ điển hình là dù đã có bản dịch Kim cang bát nhã nổi
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5FD603_kumrajva__cuu_ma_la_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN
BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN 16/04/2012 07:55 (GMT+7) Số lượt xem: 126273Kích cỡ chữ: Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn còn có danh hiệu Bồ Tát Chuẩn Đề. Qua hình tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn chúng ta cũng có thể thấy được ... nghệ nhân khuyết tật, múa theo mẫu pho tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, một biểu tượng tuyệt vời về tư tưởng Từ Bi và Trí Tuệ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5EC608_bo_tat_thien_thu_thien_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vay Trả Trả Vay (Tâm Lý Học Siêu Hình Của Phật Giáo)
bất kỳ tướng nào. Cũng vậy, khi chưa chứng được Thiên nhãn, thì không thể thấy được năng-dụng-vị thức vi tế hoặc các cảnh giới siêu hình ... nhiên’ sanh. Trong cụm từ kế tiếp “chỉ biến từ dạng này sang dạng khác”, chữ “dạng” ở đây tức là hình dạng, vóc dáng hoặc tướng trạng của saṃskṛta
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/53540A_vay_tra_tra_vay_tam_ly_hoc_sieu_hinh_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những câu đối trong cửa thiền (1)
lý hoá Lộc hàm hoa viên hiến quả thiên ky tổng hướng kệ trung sinh (Rồng ẩn bát, hổ tham thiền, dã tính đều từ không mà hoá Nai ngậm ... Sáu căn đều giữ, thấy Phật khó đâu 鱼鼓响时打点钵孟问天谁识饭是米做 象龙集处咀嚼菜根有味方知舌在口中 Ngư cổ hưởng thời đả điểm bát mạnh vấn thiên thuỳ thức phạn thị mễ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/5AC402_nhung_cau_doi_trong_cua_thien_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý Tướng Râu Bát Tự Trên Diện Tượng Phật Trong Truyền Thống Nghệ Thuật Văn Hóa Tín Ngưỡng Phật Giáo Bắc Truyền
thập nhị tướngbát thập chủng hảo của đấng Pháp Vương, vì theo sự ghi chép của Kinh điển Đại Thừa hình tướng của ... hình mẫu để cho tứ chúng đệ tử nương theo đó để tạo hình, Vua Ưu Điền là người đầu tiên thực hiện việc tạo hình mẫu đức tướng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/576059_luoc_y_tuong_rau_bat_tu_tren_dien_tuong_phat_trong_truyen_thong_nghe_thuat_van_hoa_tin_nguong_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện
Phật, Thùy thiên thủ, thiên nhãn dĩ đề huề. Bá phạn, bá Tăng, Tứ bá trinh, bá tường nhi kiết khánh. Tư thời ... Phật, thùy thiên thủ, thiên nhãn dĩ đề huề; Bá phạn, bá tăng, tứ bá trinh, bá tường nhi khương thới. Nguyện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/52C248_tuyen_tap_cac_bai_phuc_nguyen.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: