Kết quả 41 - 50 của 5707 các kết quả có nội dung Xuất hiện xá lợi hình Quán Thế Âm sau khi hỏa thiêu thiền sư. (2,0101 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
đến chỗ cạn. Có thể thấy hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát hiện trên nước. Ngài ngồi trên hoa sen nổi trên mặt nước, ngắm nhìn ... Thế Âm Bồ tát biểu hiện sự an ổn. 18) Nham Hộ Quán Âm: là hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát ngồi
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quan Âm Nam Hải
trong các cõi nước phải dùng thân chư Phật mới độ được người ấy Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện ra thân Phật… Này Ông Vô Tận Ý Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu các công đức đầy đủ là như thế Ngài dùng mọi thân hình dạo đi khắp các nước để độ thoát chúng sanh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5FD403_quan_am_nam_hai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 50 năm nhìn lại Phật giáo đấu tranh 1963
, vào thế kỷ thứ 5, sau công nguyên, đã có những đạo tọa tự lên dàn hỏa, một cách an nhiên tỉnh, bắt ấn cam lồ, thiêu ... cử vị nào đó làm trưởng đoàn”. Thế là một Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo được thành lập tại chùa Lợi vào ngày 25-5-63. Trước khi
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/727018_50_nam_nhin_lai_phat_giao_dau_tranh_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Tuyết Đậu - Một trong Ngũ Đại danh sơn Phật Giáo Trung Quốc
qua đời, bà đã đến chùa Tuyết Đậu, phát nguyện xuất gia ba năm. Bà đảnh lễ Thiền Quả Như chùa Tuyết Đậu làm thầy, ở tại Kim Trúc Am. Ba năm sau, bà trở về cuộc sống thế tục và kết hôn với họ Tưởng sanh ra Giới Thạch. Họ Tưởng đã từng cung thỉnh Đại Thái Hư giảng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/57404B_chua_tuyet_dau__mot_trong_ngu_dai_danh_son_phat_giao_trung_quoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 45 năm nhìn lại ngọn lữa Bồ Tát Thích Quảng Đức
dụng như “lửa đổ thêm dầu”. Ngày hôm sau, 4-8-1963, Đại đức Thích Nguyên Hương tự thiêu ở Phan Thiêt. Ngày 12-8-1963, tại chùa Lợi ... tát Quảng Đức, trong “Đại lễ kỷ niệm năm thứ 37 ngày tự thiêu của Bồ tát Quảng Đức”. Tổ đình Quán Thế Âm ấn hành, tr.15. (7) Phong
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/735442_45_nam_nhin_lai_ngon_lua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhân gì Phát Sanh Tam Tai?
giới. Khi hỏa tai phát sanh, nó có thể thiêu đốt đến tầng trời Sơ thiền của Sắc giới, tức gồm cõi: Phạm Chúng Thiên, Phạm ... tình cảm nầy dần dần phát triển rộng ra. Và mỗi một loại tình sẽ phát sanh một lần tai nạn, cho nên mới hình thành bảy lần hỏa tai. Sau
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5FC609_nhan_gi_phat_sanh_tam_tai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguồn Gốc và Đặc Điểm của Phật Giáo Mật Tông
chúng đều được đào tạo ở đây ra. Vào thế kỷ thứ 9 (AD) trở về sau, các luận nổi tiếng của Phật giáo tiếp nối nhau xuất hiện ... một bộ kinh điển tối trọng yếu của Mật giáo, xuất hiện sau Kinh Đại Nhật, và được dịch Bất Không Kim Cang (705-774) dịch ra Hán
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/767612_nguon_goc_va_dac_diem_cua_phat_giao_mat_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đài Loan: Đại lễ Lạc thành Kỷ Niệm Quán Phật Đà
điển ghi chép, sau khi đức Phật nhập niết bàn, lợi răng Phật chỉ lưu lại có ba chiếc, một chiếc tại Phật Quang Sơn, hiện ... sẽ thu hút khoảng 50 vạn du khách đến tham quan. Theo một số giới truyền thông cho rằng, sau khi lạc thành Kỷ Niệm Quán Phật Đà, khách
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/73D240_dai_loan_dai_le_lac_thanh_ky_niem_quan_phat_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH PHẬT GIÁO Ở MIỀN NAM NĂM 1963
khó nên rất được nhiều người kính mến. Ngay sau khi xuất gia, bà cùng Hòa thượng Giác Tiên lập An Nam Phật học Hội để chấn hưng ... đã thể hiện sự thông minh, bản lĩnh hiếm có để bảo vệ cô Thích Nữ Trí Hải - một đệ tử xuất sắc của mình. Khi Nguyễn Ngọc Loan - Tổng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/776050_ni_truong_thich_nu_dieu_khong_trong_phong_trao_dau_tranh_phat_giao_o_mien_nam_nam_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
ở Lâm Tế làm Sơ Tổ, truyền đến đời thứ 21, có Thiền Vạn Phong Thời Ủy biệt xuất bài kệ truyền pháp như sau: Tổ đạo giới định ... Hoa, cho đến khi ở Đàng Ngoài có Thiền Chân Nguyên và Đàng Trong có Thiền Liễu Quán thì Đạo Phật mới dần
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/73C600_thien_phai_lam_te_chuc_thanh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: