Kết quả 111 - 120 của 5410 các kết quả có nội dung VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP I. (2,3271 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH - tự phát .
Nam Tín Nữ - Quý Ban Biên Tập các trang mạng Phật Giáo. Ban Biên Tập chuabuuminh.vn chúng con kính ... . BBT chuabuuminh.vn Scan0021.tif(373,27KB) GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM BAN TRỊ SỰ PHẬT
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/76C443_thong_bao_______vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa Bồ-tát Quảng Đức nhìn từ văn học
(1897-1963), nhưng chúng tôi vẫn muốn đọc lại những dòng viết của Nguyễn Lang trong Việt Nam Phật giáo sử luận tập ... hai với sức nóng 4.000 độ nhưng vẫn không cháy…” (Việt Nam Phật giáo sử luận III, Nxb. Lá Bối, Paris 1985, trang 356 - 358
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/52F051_ngon_lua_bo_tat_quang_duc_nhin_tu_van_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một người Đức đam mê nghiên cứu Đạo Phật và văn hóa Việt Nam
Một người Đức đam mê nghiên cứu Đạo Phật và văn hóa Việt Nam 20/02/2012 20:24 (GMT+7) Số lượt xem: 115129Kích cỡ chữ: Đó chính là ông Heiner Dinglinger, Phó Chủ tịch Ban Điều hành Trung tâm Văn hoá Phật giáo Việt Nam tại bang Sachsen- CHLB Đức. Phóng viên Thiên ... Nam từ những năm 80 của thế kỷ XX. PV: Xin chào ông Dinglinger. Mấy năm gần đây, trong những lần Trung tâm Văn hoá Phật giáo Việt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/76C202_mot_nguoi_duc_dam_me_nghien_cuu_dao_phat_va_van_hoa_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tượng Phật trong nền điêu khắc cổ Việt nam
Tượng Phật trong nền điêu khắc cổ Việt nam 20/06/2013 07:56 (GMT+7) Số lượt xem: 182733Kích cỡ chữ: Kim thân Phật Tổ chùa Bửu Minh-Gia LaiVăn Học và Nghệ Thuật - Điêu Khắc Phật Giáo Viết bởi Trần Mạnh Phú Thành công của tập thể nghệ sĩ điêu khắc thời Lý chính là ở chỗ ... , mà chỉ hưởng mọi sự sung sướng”2. Phật Thích Ca Mầu Ni thuyết giáo như vậy. Thế lực phong kiến Việt Nam thời Lý quả đã khéo ru ngủ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/72E011_tuong_phat_trong_nen_dieu_khac_co_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghịch lý của Phật giáo: sư giả và giả không theo đạo Phật
đã bình luận, là với con số như thế, năm 2012, Phật giáo đã trở thành tôn giáo thiểu số tại Việt Nam so với Cơ ... Nghịch lý của Phật giáo: sư giả và giả không theo đạo Phật Minh Thạnh 20/08/2012 09:33 (GMT+7) Số lượt xem: 45788Kích cỡ chữ: Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện có 2 vấn đề lớn và 2 vấn đề đó tồn tại như một nghịch lý. Đó là 2 cái giả: giả sư và giả không theo đạo
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/7EC041_nghich_ly_cua_phat_giao_su_gia_va_gia_khong_theo_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO
Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO 08/11/2011 16:40 (GMT+7) Số lượt xem: 248262Kích cỡ chữ: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH TW GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH AN GIANG NGUYÊN TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ PHẬT ... sau này, Hòa thượng được Hòa thượng nghiệp sư gởi sang đất nước chùa tháp để nghiên cứu và học tập giáo điển Phật giáo Nam
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/775602_tieu_su_dai_lao_hoa_thuong_thich_chanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO
Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO 08/11/2011 16:41 (GMT+7) Số lượt xem: 248263Kích cỡ chữ: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH TW GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH AN GIANG NGUYÊN TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ PHẬT ... sau này, Hòa thượng được Hòa thượng nghiệp sư gởi sang đất nước chùa tháp để nghiên cứu và học tập giáo điển Phật giáo Nam
http://www.chuabuuminh.vn/nhip-cau-ban-doc/tin-mung-tin-buon/775602_tieu_su_dai_lao_hoa_thuong_thich_chanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự khôi phục & phát triển tinh thần Phật giáo đời Trần
thời Lý Trần ghi trong Việt Nam Phật giáo Sử Luận của tác giả Nguyễn Lang,( quyển II, trang 54, NXB Cty Văn hóa ... bản sắc văn hóa dân tộc, đặc thù cho Phật giáo Việt Nam. Mãi đến thế kỷ 13, khi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhường ngôi
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5FD60A_su_khoi_phuc__phat_trien_tinh_than_phat_giao_doi_tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đề xuất thay đổi tên gọi "Ban giáo dục Tăng Ni"
dục mà Phật giáo Việt Nam đã tích lũy trong 2000 năm lịch sử và trong 30 năm hoạt động giáo dục của Giáo ... đã tích lũy trong 2000 năm lịch sử và trong 30 năm hoạt động giáo dục của Phật giáo Việt Nam. Và ngược lại, sẽ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5E564B_de_xuat_thay_doi_ten_goi_ban_giao_duc_tang_ni.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài Suy nghĩ sau khi đọc bài : “Từ “A Mi Đà Phật” lại nghĩ thêm về vấn nạn của Phật giáo VN” cùa tác giả Huệ Minh
theo tinh thần ấy. Vì vậy xin đề nghị : Trong mọi nghi thức Phật giáo, người Việt Nam cần phải sử dụng kinh sách bằng tiếng ... biểu hiện mà chúng ta có thể cho là “lệch chuẩn” : Đi ra ngoài khuôn khổ qui định bởi các bậc tiền bối trong Phật giáo Việt Nam. Có
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tong-phai-pg/724403_vai_suy_nghi_sau_khi_doc_bai__tu_a_mi_da_phat_lai_nghi_them_ve_van_nan_cua_phat_giao_vn_cua_tac_gia_hue_minh.aspx

Các trang kết quả: 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: