Kết quả 11 - 20 của 5410 các kết quả có nội dung VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP I. (1,2211 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Truyền thông Phật giáo & Tái khởi động công cuộc chấn hưng Phật giáo
lịch sử liên hệ. Công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam là một quá trình đang vận hành dang dở. Tôi ... Việt Nam. Bài viết tập trung vào 2 vấn đề chính: sự đóng góp của báo chí đối với công cuộc chấn hưng Phật giáo trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5A5249_truyen_thong_phat_giao__tai_khoi_dong_cong_cuoc_chan_hung_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Tạng Kinh Điển
Nam Phật Giáo Sử Luận, Tập 3, Lá Bối, France. Bình Anson, Mùa ... pháp tập yếu luận (Abhidhammattha Sanghaha) Đại Tạng Việt Ngữ Mặc dù Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/567619_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Học Khái Luận
Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện 21/07/2011 09:11 (GMT+7) Số lượt xem: 99133Kích cỡ chữ: Mục LụcLời giới thiệuChương một: Phật Bảo [1.01] Lược sử đức Phật [1.02] Ðức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng [1.03] Ðức tướng và Ðức tánh của Thế Tôn [1.04] Tuệ giác ... thiên, Ác ma và ngoại đạo Mục lục Chương một: Phật Bảo-Tiết I- Lược sử Ðức Phật II Đức Phật Trong Nam Tạng Và Bắc
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7F4012_phat_hoc_khai_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
sử khởi nguyên của dân tộc ta, Khương Tăng Hội toàn tập 1, 2. Nghiên cứu về Mâu Tử 1, 2, Lịch sử Phật giáo Việt Nam ... giáo dục, khoa cử, sáng tác, biên khảo... thì Phật giáo Việt Nam không đặt vấn đề Việt dịch ba tạng Kinh, Luật, Luận
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7BC442_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
khởi nguyên của dân tộc ta, Khương Tăng Hội toàn tập 1, 2. Nghiên cứu về Mâu Tử 1, 2, Lịch sử Phật giáo Việt Nam ... …(7) Theo chúng tôi, nói đến ĐTKVN (rõ hơn là ĐTK Việt Nam, phần Phật giáo Bắc truyền) thì phải nói đủ 3 tạng Kinh, Luật, Luận
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5AC240_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cái Đẹp Qua Một Số Bài Thơ Thời Lý - Trần
nhiều nền văn hóa Đông Á. Tại Việt Nam, một đất nước có lịch sử truyền thống Phật giáo lâu dài, văn hóa thiền phát triển rực rỡ, đặc biệt là vào thời đại Lý - Trần như nhiều người đã biết. Theo Nguyễn Lang, tác giả cuốn Việt Nam Phật giáo sử
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/72540B_cai_dep_qua_mot_so_bai_tho_thoi_ly__tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Góp chút công sức cho Đại tạng kinh Việt Nam
trên Tuần báo Giác Ngộ, Nguyệt san Giác Ngộ, Tập văn của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Nói chung, tôi ... Học Cơ Bản, Tập 4, Chương trình Phật Học Hàm Thụ. Giới thiệu tổng quát về hệ thống Luận Tạng của Phật giáo Bắc truyền. Nguyệt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/52C642_gop_chut_cong_suc_cho_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kiên định lập trường Phật giáo gắn bó cùng dân tộc
định sự thống nhất Phật giáo Việt Nam là một sự kiện tất yếu lịch sử, có kế thừa và phù hợp với nguyện vọng thống nhất Phật ... hội Phật giáo Việt Nam đã khép lại và thông qua nghị quyết 14 điểm. HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/574008_kien_dinh_lap_truong_phat_giao_gan_bo_cung_dan_toc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đôi nét về Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
VÀO VIỆT NAM Theo sử sách Phật giáo Việt Nam còn ghi lại, đạo Phật du nhập vào Việt ... đã gắn chặt với dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Lịch sử đã xác nhận Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7E5400_doi_net_ve_dao_phat_va_giao_hoi_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ phong trào chấn hưng (1928-1945) đến phong trào tranh đấu của Phật giáo miền Nam
Phật giáo sử luận III, nơi các chương XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV tiếp theo, tác giả đã cho thấy giới Phật tử Việt Nam ... Việt Nam Phật giáo sử luận III đã viết về sự kiện “Ông Ngô Đình Diệm chấp chính” như sau: “Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/576011_tu_phong_trao_chan_hung_1928_1945_den_phong_trao_tranh_dau_cua_phat_giao_mien_nam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: