Kết quả 1 - 10 của 5711 các kết quả có nội dung Về Vấn Đề Tái Sanh Của Bản Thân Tôi. (3,4582 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chánh tín Tam bảo
dù chúng tôi biết là “sư huynh” đó có thể biết được người thân của mình đang thác sanh về đâu (vì đã xem cho rất nhiều người ... đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sớm khuất kia đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Ðịa Tạng Bồ-tát hiện sức thần thông lớn, tự dắt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7AD20B_chanh_tin_tam_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Toàn văn phát biểu của Đức Dalai Lama về vấn đề tái sinh của ngài
Toàn văn phát biểu của Đức Dalai Lama về vấn đề tái sinh của ngài 29/09/2011 20:24 (GMT+7) Số lượt xem: 148776Kích cỡ chữ: Giới Thiệu: Những người dân Tây Tạng thân mến của tôi, ở cả trong lẫn ngoài đất nước Tây Tạng, cùng tất cả những ai đang tu ... sau hệ thống ấy. Bởi thế cho nên, tôi sẽ vắn tắt giải thích như sau. Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu về vấn đề tái sanh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/52544A_toan_van_phat_bieu_cua_duc_dalai_lama_ve_van_de_tai_sinh_cua_ngai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cúng chay, đãi mặn
. Từ ngày ngoại qua đời đến nay gia đình tôi đều cúng chay để hồi hướng cho ngoại được sanh về cõi an lành. Có thể hiện nay ngoại tôi đã được vãng sanh hay tái sanh ở một cảnh giới nào đó, nhưng tôi lo sợ rằng liệu việc sát sanh hại mạng này có
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/577412_cung_chay_dai_man.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Yếu pháp chân truyền để nhận biết một người sau khi chết đi về đâu
ác mà muốn sanh về cảnh giới lành, thì điều đó là một nghịch lý, trái với luật nhân quả và sẽ không bao giờ có. Tuy nhiên, vấn đề ... Yếu pháp chân truyền để nhận biết một người sau khi chết đi về đâu 20/04/2012 21:10 (GMT+7) Số lượt xem: 53526Kích cỡ chữ: Hỏi: Bằng cách nào để nhận biết một người sau khi chết, họ sẽ thác sanh vào cảnh giới nào? Ðáp: Câu hỏi nầy, chúng tôi xin được giải đáp góp ý qua hai phương diện: “hết
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/5B5448_yeu_phap_chan_truyen_de_nhan_biet_mot_nguoi_sau_khi_chet_di_ve_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Xây dựng tương lai trong Phật pháp
Xây dựng tương lai trong Phật pháp 16/01/2013 13:53 (GMT+7) Số lượt xem: 56949Kích cỡ chữ: GN - Chọn chỗ tái sanh là một trong những cách xây dựng tương lai trong đạo pháp, không bị mất kiếp để tiếp tục tu hành cho đến Phật quả. Trong hiện đời này, chúng ta phát tâm Bồ-đề hành ... bị bệnh, hay ít bệnh. Có một lần tôi bị gai ở cổ, cúi xuống khó, bác sĩ bảo nên ăn lúa mạch, đừng ăn cơm, chỉ cần điều chỉnh một chút vấn đề
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/537651_xay_dung_tuong_lai_trong_phat_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khi Chết Ta Sẽ Đi Về Đâu?
lành hay dữ. Chung quy, cảnh giới mà con người tái sanh là cảnh giới tương ưng với sự khao khát và thoả mãn tự thân của mỗi người ... căn bản nào dẫn dắt thần thức con người đi tái sanh? Sự thọ dụng khổ đau hay hạnh phúc của từng cảnh giới ra sao? Nỗi bình an hay
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/77661B_khi_chet_ta_se_di_ve_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khi chết ta sẽ đi về đâu?
khao khát và thoả mãn tự thân của mỗi người.CÁC CẢNH GIỚI TÁI SANHA. DẪN NHẬP:Tựu trung các cảnh giới mà con người sẽ tái sanh vào là cảnh giới gì ? Do động lực căn bản nào dẫn dắt thần thức con người đi tái sanh? Sự thọ dụng khổ đau hay hạnh phúc của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/5FC242_khi_chet_ta_se_di_ve_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thấy gì qua câu chuyện hộ niệm đám tang?
định là như thế.Vậy thực chất của ban hộ niệm khi ta đã chết rồi họ đến để trợ niệm cho người đã chết để được tái sanh về cảnh ... Nhật Từ :Trong Kinh Trung Bộ 120- mang tựa đề Kinh hành sanh mô tả phân tích về nghệ thuật tái sanh theo ý muốn. Bài kinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/56F452_thay_gi_qua_cau_chuyen_ho_niem_dam_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Không có ý niệm vãng sanh
Không có ý niệm vãng sanh 31/12/2012 14:22 (GMT+7) Số lượt xem: 24456Kích cỡ chữ: HỎI: Tôi thấy hầu như những ai tu hành đều hướng tới mục đích cuối cùng là được “vãng sanh”. Riêng bản thân tôi chỉ muốn tu hành để gột sạch nghiệp chướng của bản thân ... qua (lên) một thế giới khác tốt đẹp hơn. Trong giáo pháp Tịnh độ, vãng sanhsanh về thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà. Khi vãng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/56E458_khong_co_y_niem_vang_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo
đến luân hồi - tái sinh, trong phật giáo thường đề cập đến hai khái niệm cơ bản về sự sinh tử, đó là: a. Chu kỳ sinh tử của ... nghiệp dẫn tái sinh. 4. Các quan niệm về chết và thân trung ấm: Trong Nikàya đề cập đến sự chết cụ thể như sau: thứ nhất là chết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/535401_luat_nhan_qua_va_nghiep_bao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: